Tại sao người ta lại nói rừg là "lá phổi xanh" của con người?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 148 sgk Sinh học 6

Tại sao người ta lại nói rừg là "lá phổi xanh" của con người?

Bài làm:

  • Con người sống không thể thiếu ôxi được.
  • Rừng nói chung và thực vật nói riêng đều là nhân tố quan trọng giúp hoạt động hô hấp diễn ra bình thường. Vì rừng hấp thu bớt cacbonic và thải ôxi cho ta nên có thể nói rừng là một lá phổi thứ 2 của con người.
  • Bên cạnh đó rừng còn giúp giữ đất tránh xạc lỡ đất, xây dựng vô số mạch nước ngầm, cung cấp dược liệu, thực phẩm...

=> Rừng là một lá phổi xanh của con người

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021