Hãy mô tả 1 thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Hãy mô tả 1 thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá

Bài làm:

Câu 1:

  • Thí nghiệm
    • Chuẩn bị 2 cây và bọc kín phần thân và lá: 1 cây không có lá, 1 cây có lá
    • Để ở nơi có ánh sáng và quan sát
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021