Giải bài 40 sinh 6: Hạt trần Cây thông

 • 1 Đánh giá

Nhóm cây Hạt trần có đặc điểm đặc trưng là gì? Làm thế nào để phân biệt nhóm cây này trong tự nhiên? Giá trị của chúng là gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 40.

A. Lý thuyết

1. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông

 • Cơ quan sinh dưỡng:
  • Thân cành màu nâu, xù xì (cành có vết sẹo do lá khi rụng để lại).
  • Lá nhỏ hình kim, mọc từ 2-3 chiếc trên cành con rất ngắn.
  • Rễ cọc, ăn sâu trong đất

2. Cơ quan sinh sản (nón)

 • Nón đực:
  • Nhỏ, mọc thành cụm.
  • Vảy (nhị) mang hai túi phấn chứa hạt phấn.
  • Trục nón ở giữa
 • Nón cái:
  • Lớn, mọc riêng lẻ
  • Vảy (lá noãn) mang hai noãn.
  • Trục nón ở giữa
 • Nón chưa có bầu nhụy chứa noãn -> không thể coi là một hoa
 • Hạt nằm trên lá noãn hở (hạt trần), nó chưa có quả thật sự

3. Giá trị của cây Hạt trần

 • Cho gỗ tốt
 • Làm cảnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 134 sgk Sinh học 6

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 134 sgk Sinh học 6

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 40: Hạt trần Cây thông


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021