Trắc nghiệm sinh học 6 bài 40: Hạt trần Cây thông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 40: Hạt trần Cây thông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây hạt trần?

 • A. Lá đa dạng
 • B. Có sự sinh sản hữu tính
 • C. Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả
 • D. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

Câu 2: Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần ?

 • A. Tuế
 • B. Dừa
 • C. Thông tre
 • D. Kim giao

Câu 3: Cơ quan sinh sản của cây thông là:

 • A. Hoa, quả, hạt
 • B. Hoa, quả
 • C. Hạt
 • D. Nón cái và nón đực

Câu 4: Bộ phận nào của cây thông thường được chúng ta gọi là “quả” ?

 • A. Bao phấn
 • B. Hạt
 • C. Nón đực
 • D. Nón cái

Câu 5: Vảy ở nón cái của cây thông thực chất là

 • A. lá noãn.
 • B. noãn.
 • C. nhị.
 • D. túi phấn.

Câu 6: Nón đực của cây thông có màu gì ?

 • A. Màu đỏ
 • B. Màu nâu
 • C. Màu vàng
 • D. Màu xanh lục

Câu 7: Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt ?

 • A. Trắc bách diệp
 • B. Bèo tổ ong
 • C. Rêu
 • D. Rau bợ

Câu 8: So với dương xỉ, cây hạt trần có điểm nào ưu việt hơn?

 • A. Có rễ thật
 • B. Sinh sản bằng hạt
 • C. Thân có mạch dẫn
 • D. Có hoa và quả

Câu 9: Thân của cây thông thuộc loại:

 • A. Thân gỗ
 • B. Thân cỏ
 • C. Thân cột
 • D. Thân leo

Câu 10: Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh ?

 • A. Hoàng đàn
 • B. Tuế
 • C. Kim giao
 • D. Pơmu

Câu 11: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Phi lao
 • B. Bạch đàn
 • C. Bách tán
 • D. Xà cừ

Câu 12: Trong các cây Hạt trần dưới đây, cây nào có kích thước lớn nhất ?

 • A. Bách tán
 • B. Thông
 • C. Pơmu
 • D. Xêcôia
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 40 sinh 6: Hạt trần Cây thông


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021