Trắc nghiệm sinh học 6 bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa ?

 • A. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.
 • B. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.
 • C. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.
 • D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Câu 2: Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa ?

 • A. Quả
 • B. Hạt
 • C. Rễ
 • D. Thân

Câu 3: Thực vật không có hoa khác thực vật ở những điểm nào?

 • A. Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ có hoa
 • B. Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt
 • C. Câu A và B đúng
 • D. Câu A và B sai

Câu 4: Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

 • A. Hạt
 • B. Hoa
 • C. Quả
 • D. Rễ

Câu 5: Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

 • A. 1 - 3 năm.
 • B. 1 - 2 tháng.
 • C. 6 - 12 tháng.
 • D. 3 – 6 tháng.

Câu 6: Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Rêu
 • B. Thìa là
 • C. Dương xỉ
 • D. Rau bợ

Câu 7: Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa ?

 • A. Cây dương xỉ
 • B. Cây bèo tây
 • C. Cây chuối
 • D. Cây lúa

Câu 8: Các cây lương thực thường là

 • A. cây lâu năm.
 • B. cây một năm.
 • C. thực vật hạt trần.
 • D. thực vật không có hoa.

Câu 9 Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả ?

 • A. Cây chuối
 • B. Cây ngô
 • C. Cây thông
 • D. Cây mía

Câu 10: Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm ?

 • A. Cây cau
 • B. Cây mít
 • C. Cây ngô
 • D. Cây ổi

Câu 11: Cho các cây sau :

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 12: Dựa vào những đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây không có hoa?

 • A. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân, lá
 • B. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt
 • C. Cây có hoa là những cây ra hoa kết quả hàng năm
 • D. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là nón và hạt
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4 sinh 6: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021