Đáp án câu 2 phần 2 đề 7 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2 ( 2 điểm):

Cần phải làm gì để đảm bảo sự đa dạng của thực vật?

Bài làm:

* Bảo vệ sự đa dạng thực vật:

- Ngăn chặn chặt phá rừng

- Bảo vệ môi trường sống của thực vật

- Hạn chế khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn

- Cấm buôn bán xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ thực vật

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021