Đáp án câu 1 phần 2 đề 6 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Hạt gồm những bộ phận nào?

Bài làm:

* Hạt gồm: Vỏ, phôi (lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm) và chất dự trữ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021