Muốn chứng minh cây có hô hấp ta phải làm những thí nghiệm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 - sgk Sinh học 6

Muốn chứng minh cây có hô hấp ta phải làm những thí nghiệm gì?

Bài làm:

Câu 1: Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh A và B úp vào, trong chuông A có đặt một chậu cây. Cho cả 2 chuông thí nghiệm vào chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ, thấy cốc nước vôi ở chuông A bị đục và trên mặt có một lớp váng trắng dày, cốc nước vôi ở chuông B vẫn còn trong và trên mặt chỉ có một lớp váng trắng rất mỏng . Điều đó chứng tỏ cây hô hấp.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021