Đáp án phần 1 đề 6 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Rêu sinh sản bằng:

A. Quả B. Thân C. Rễ D. Bào tử

Câu 2: Thân cây rêu:

A. Chưa có mạch dẫn, không có cành B. Chưa có mạch dẫn, có cành

C. Có mạch dẫn, không có cành C. Có mạch dẫn, có cành

Câu 3: Đặc điểm nào là chủ yếu để nhận biết một cây thuộc nhóm quyết?

A. Thân nhỏ, mềm B. Rễ chùm

C. Lá non cuộn tròn có lông trắng D. Sống trên cạn

Câu 4: Nhóm cây nào sau đây thuộc lớp 2 lá mầm?

A. Dừa, lúa, cam, vú sữa B. Cải, mướp, xoài, nhãn

C. Dâu, cau, vải, hồng xiêm D. Ớt, chanh, ngô, hoa sữa

Câu 5: Địa Y gồm những thành phần nào cấu tạo nên?

A. Vi khuẩn và tảo B. Tảo và nấm cộng sinh

C. Nấm và vi khuẩn D. Nấm, vi khuẩn và tảo

Câu 6: Nhóm toàn quả khô nẻ:

A. Bông, đỗ đen, phượng, đậu bắp B. Cải, bồ kết, lúa, chò

C. Xà cừ, bàng, bằng lăng, chò D. Cải, bồ kết, chò, bông

Câu 7: Thân cây dương xỉ có đặc điểm:

A. Không có mạch dẫn B. Thân ngầm trong đất

C. Dạng thân rễ D. Có mạch dẫn

Câu 8: Cơ quan sinh sản của dương xỉ ở:

A. Thân cây B. Gốc cây C. Mặt dưới lá của lá già D. Ngọn cây

Bài làm:

Câu 1: A. Quả

Câu 2: A. Chưa có mạch dẫn, không có cành

Câu 3: B. Rễ chùm

Câu 4: D. Ớt, chanh, ngô, hoa sữa

Câu 5: C. Nấm và vi khuẩn

Câu 6: B. Cải, bồ kết, lúa, chò

Câu 7: C. Dạng thân rễ

Câu 8: D. Ngọn cây

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021