Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 151 sgk Sinh học 6

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Bài làm:

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán là:

  • Hệ rễ cây giúp đưa một lương lớn nước trên mặt đất vào mạch nước ngầm, vừa để dự trữ nước vừa làm giảm sức tàn phá của dòng nước.
  • Các cây giúp ổn định dòng chảy của nước lũ, là vật cản giúp nước lũ chảy chậm hơn; hạn chế xói mòn đất và thiệt hại do nước lũ.
  • Rừng cây giúp hạn chế sự bốc hơi nước dưới tác động của nhiệt độ cao, giúp giữ lại một lượng lớn nước ở sông suối khi chúng chảy qua tán rừng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021