Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 121 sgk Sinh học 6

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

Bài làm:

  • Một số ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường :
    • Ở nơi đất khô, thiếu nước thường có những cây mọng nước như xương rồng (lá thường tiêu giảm hoặc biến thành gai hạn chế sự thoát hơi nước)
    • Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên thanh... thường mọc trong rừng già (ít ánh sáng).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021