Trắc nghiệm sinh học 6 bài 36: Tổng kết về cây có hoa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 36: Tổng kết về cây có hoa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Các cây sống nổi trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

 • A. Phiến lá rộng, cuống lá phình to, xốp
 • B. Phiến lá hẹp dạng bản dài, cuống lá hẹp
 • C. Rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông, thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lông hoặc sáp bao phủ người
 • D. Thân mọng nước hoặc rễ ăn sâu, lan rộng hoặc có gai, lá biến thành gai

Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm những cây sống trong vùng ngập mặn ?

 • A. Đoạn, chúc, nứa, hồng, na
 • B. Bần, sú, vẹt, mắm, đước
 • C. Giang, si, vẹt, táu, lim
 • D. Bụt mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun

Câu 3: Cây đước sống ở vùng ngập mặn có kiểu rễ gì để chống đổ ngã?

 • A. Rễ cọc
 • B. Rễ chống
 • C. Rễ chùm
 • D. Rễ thở

Câu 4: Cây nào dưới đây không sống trên cạn ?

 • A. Chuối
 • B. Nong tằm
 • C. Cau
 • D. Trúc đào

Câu 5: Cây con có thể được hình thành từ bộ phận nào dưới đây ?

1. Hạt

2. Rễ

3. Thân

4. Lá

 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 2, 4
 • C. 1, 2, 3, 4
 • D. 1, 3, 4

Câu 6: Khi sự hút nước và muối khoáng ở rễ cây bị ngừng trệ thì hoạt động nào dưới đây sẽ bị ảnh hưởng ?

 • A. Sự dẫn truyền của bó mạch vùng thân
 • B. Sự phân chia của mô phân sinh ngọn
 • C. Quá trình quang hợp ở lá
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7: Ở thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng ?

 • A. Hạt
 • B. Lông hút
 • C. Bó mạch
 • D. Chóp rễ

Câu 8: Những cây sống ở vùng sa mạc khô hạn thường có đặc điểm nào dưới đây ?

1. Thân mọng nước

2. Rễ chống phát triểnv

3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất

4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai

 • A. 1, 3, 4
 • B. 1, 2, 3
 • C. 2, 3, 4
 • D. 1, 2, 3, 4

Câu 9: Cây nào dưới đây có rễ chống ?

 • A. Mắm
 • B. Đước
 • C. Ngô
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10: Các loại quả : mơ, chanh, hồng xiêm, dừa, ổi có tên gọi chung là gì ?

 • A. Quả khô
 • B. Quả mọng
 • C. Quả thịt
 • D. Quả hạch

Câu 11: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

 • A. Vì khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây
 • B. Vì có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan
 • C. Vì có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 12: Hiện tượng cuống lá phình to, mềm và xốp ở cây bèo Nhật Bản có ý nghĩa gì ?

 • A. Giúp cây dự trữ chất dinh dưỡng
 • B. Giúp cây hấp thụ nước và muối khoáng triệt để hơn
 • C. Giúp cây dễ dàng nổi trên mặt nước
 • D. Giúp cây đào thải các chất dư thừa ra ngoài cơ thể

Câu 13: Tại sao cây mọc ở nơi râm mát thân thường vươn cao, cành tập trung ở ngọn?

 • A. Để hút sương đêm
 • B. Để dự trữ nước
 • C. Để nhận được nhiều ánh sáng
 • D. Để hạn chế sự thoát hơi nước
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 36 sinh 6: Tổng kết về cây có hoa


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021