Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 164 sgk Sinh học 6

Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm thế nào?

Bài làm:

  • Tại vì vi khuẩn ngoại sinh. Cần để thức ăn vào tủ lạnh để bảo quản.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021