Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Người ta có thể xác định tuổi cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây).
  • Mỗi năm cây sinh ra một vòng vì vậy, đếm được bao nhiêu vòng gỗ thì cây bấy nhiêu tuổi.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021