Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 171 sgk Sinh học 6

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Bài làm:

  • Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chúng sống giữa một số loại tảo và nấm
    • Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo
    • Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả 2 bên (nấm và tảo).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021