Trắc nghiệm sinh học 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Sinh học không có nhiệm vụ nào dưới đây?

 • A. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa các loài với nhau và với môi trường sống

 • B. Nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo và hoạt động của sinh vật

 • C. Nghiên cứu về điều kiện sống của sinh vật

 • D. Nghiên cứu về sự di chuyển của các hành tinh trong hệ mặt trời

Câu 2: Chương trình Sinh học ở cấp Trung học cơ sở không tìm hiểu về vấn đề lớn nào sau đây ?

 • A. Thực vật

 • B. Di truyền và biến dị

 • C. Địa lý sinh vật
 • D. Cơ thể người và vệ sinh

Câu 3: Nhóm nào dưới đây gồm những loài động vật có ích đối với con người ?

 • A. Cóc, thạch sùng, mèo, ngan, cú mèo
 • B. Ruồi nhà, vịt, lợn, sóc, báo.

 • C. Ong, ve sầu, muỗi, rắn, bọ ngựa.

 • D. Châu chấu, chuột, bò, ngỗng, nai.

Câu 4: Sinh vật nào dưới đây không có khả năng di chuyển ?

 • A. Cây chuối
 • B. Con cá

 • C. Con thằn lằn

 • D. Con báo

Câu 5: Lá của loại cây nào dưới đây được dùng để sử dụng làm thức ăn cho con người?

 • A. Lá ngón

 • B. Lá trúc đào

 • C. Lá gai
 • D. Lá xà cừ

Câu 6: Những đối tượng nào sau đây được xem là sinh vật?

 • A. Cây thông, con giun đất, cây bèo tấm, bức tường, hòn đá

 • B. Con cá chép, co sâu, con khỉ, con người, cây bàng, cây cột điện

 • C. Cây ổi, con gà, con rắn, san hô, xương rồng
 • D. Cây mít, con chuột, cái bàn, cây xà cừ

Câu 7: Sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật ?

 • A. Con bọ cạp

 • B. Con hươu

 • C. Cây con khỉ
 • D. Con chồn

Câu 8: Sinh vật nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết cho con người ?

 • A. Ruồi nhà

 • B. Muỗi vằn
 • C. Ong mật

 • D. Chuột chũi

Câu 9: Sinh vật nào dưới đây vừa không phải là thực vật, vừa không phải là động vật ?

 • A. Cây xương rồng

 • B. Vi khuẩn lam
 • C. Con thiêu thân

 • D. Con tò vò

Câu 10: Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống tương tự nhau ?

 • A. Rau dừa nước và rau mác
 • B. Rong đuôi chó và rau sam

 • C. Bèo tây và hoa đá

 • D. Bèo cái và lúa nương

Câu 11: Theo phân loại học, “cây” nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Cây nấm
 • B. Cây táu

 • C. Cây roi

 • D. Cây gấc

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2 sinh 6: Nhiệm vụ của Sinh học


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021