Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

Bài làm:

  • Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
    • Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật.
    • Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021