Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1 Đề thi Toán lớp 6 cuối học kì 2 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo

1. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số?

A. \frac{{0,1}}{3}

B. \frac{8}{0}

C. \frac{{ - 3}}{4}

D. \frac{6}{{0,25}}

Câu 2: Số đối của số thập phân -0,25 là

A. 0,25

B. \frac{3}{4}

C. -0,75

D. - \frac{1}{4}

Câu 3: Kết quả của phép tính: 1,3 + 3,4 – 4,7 + 5,6 – 4,3 là:

A. 4,7

B. 1,3

C. 12,8

D. 3,4

Câu 4: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện phụ thuộc vào người thực hiện thí nghiệm.

B. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện không phụ thuộc vào số lần thực hiện thí nghiệm.

C. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện phụ thuộc vào số lần thực hiện thí nghiệm.

D. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện phụ thuộc vào số lần thực hiện thí nghiệm.

Câu 5: Cho hình vẽ:

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Quan sát hình vẽ và cho biết số góc được tạo thành là:

Câu 6: Số thập phân biểu thị số đo thời gian 5 giờ 5 phút với đơn vị giờ là:

A. 5,025

B. 5,25

C. 5,75

D. 5,05

Câu 7: Lượng mưa trung bình ở hai tỉnh A và B từ tháng 5 đến tháng 8 được cho bởi biểu đồ sau:

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Lượng mưa trung bình trong bốn tháng ở hai tỉnh A và B lần lượt là:

A. 38,75mm và 45,5mm

B. 45,75 mm và 38,5mm

C. 45,5mm và 38,75mm

D. 38,5mm và 45,75mm

Câu 8: Tỉ số phần trăm của 0,3 tạ và 50kg là:

A. 600%

B. 6%

C. 0,6%

D. 60%

Câu 9: Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA = 4cm, OB = 8cm. C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC = 4cm. Khi đó O và A lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng:

A. AC và AB

B. AC và OB

C. AB và AC

D. OB và AC

Câu 10: Tung một đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau:

Sự kiện

Hai đồng ngửa

Một đồng ngửa, một đồng sấp

Hai đồng sấp

Số lần

10

26

14

Xác suất thực nghiệm của sự kiện hai đồng xu đều sấp là:

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Biểu đồ tranh bên cho biết số vài trắng và số vải xanh bán được trong 4 tuần của tháng 5.

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1

a) Số lượng loại vải nào bán được nhiều nhất? Tuần nào trong tháng bán được nhiều vải nhất?

b) Biết vải trắng có giá x đồng một mét, vải xanh có giá y đồng một mét. Viết biểu thức biểu thị tổng số tiền bán được số vải trắng và vải xanh trong tháng 5.

Câu 2:

1) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 0,75 - \left( {2\frac{1}{3} + 0,75} \right) + {3^2}.\left( { - \frac{1}{9}} \right)

b) \left( { - 2,4 + \frac{1}{3}} \right):3\frac{1}{{10}} + 75\% :1\frac{1}{2}

2) Tìm x biết:

a) x - \left( { - 12,6} \right) = 8,7 + 6,3

b) 60\% x + 0,4x + x:3 = 2

Câu 3:

1) Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi và muối. Khối lượng hành, đường và muối theo thứ tự là 5%;  \frac{1}{{1000}} và  \frac{3}{{40}} khối lượng rau cải. vậy nếu muối 25kg rau cải thì cần bao nhiêu ki – lô – gam hành, đường và muối?

2) Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số ở các lần bắn được cho bởi bảng sau:

7

8

9

9

8

10

10

9

8

10

8

8

9

10

10

7

6

6

9

9

Xác suất thực nghiệm để xạ thủ bắn được ít nhất 8 lần.

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB sao cho AI = 3cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng IB

b) Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không? Vì sao?

c) Vẽ tia Ax là tia đối của tia AB. Lấy điểm C thuộc tia Ax sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

d) Vẽ tia Am sao cho \widehat {BAm} = {60^0}. So sánh số đo góc \widehat {BAm};\widehat {BAx}

Bài 5: Cho trước một số điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Tính số điểm ban đầu, biết rằng vẽ được 1128 đường thẳng.

2. Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Toán

I. Đáp án Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. C

2. A

3. B

4. B

5.A

6. D

7. C

8. D

9. B

10. A

II. Đáp án Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) Số lượng loại vải xanh bán được nhiều nhất với 700m trong tháng 4.

Tuần 3 trong tháng bán được nhiều vải nhất với 400m.

b) Số mét vải trắng bán được trong tháng 4 là 500m

Số mét vải xanh bán được trong tháng 4 là 700m

Số tiền bán loại vải trắng bán được trong tháng 4 là 500x (đồng)

Số tiền bán loại vải xanh bán được trong tháng 4 lad 700y (đồng)

Vậy tổng số tiền thu được khi bán hai loại vải trong tháng 4 của cửa hàng là 500x + 700y (đồng)

Tài liệu vẫn còn các em tải về để tham khảo trọn vẹn nội dung nhé

Đề tiếp theo: Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 2

3. Tham khảo đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức - Đề 1 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, nâng cao kỹ năng giải đề, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 6 này nhé.