Việc kéo vật chuyển động theo góc nghiêng được ứng dụng làm việc gì và ở đâu tại Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

- Việc kéo vật chuyển động theo góc nghiêng được ứng dụng làm việc gì và ở đâu tại Việt Nam?

Bài làm:

- Việc kéo vật chuyển động theo góc nghiêng được ứng dụng trong việc chuyên chở vật liệu xây dựng từ mặt đất lên các tầng cao hơn ở các công trình xây dựng những tòa nhà cao tầng tại Việt Nam.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới