Các nhà ở cao tầng thường lắp bình dự trữ nước trên tầng thượng. Theo em, nên dùng loại máy cơ đơn giản nào để đưa được bình này từ dưới mặt đất lên tầng thượng? Tại sao dùng loại máy cơ đơn giản đó mà không dùng máy khác?

  • 1 Đánh giá

5. Các nhà ở cao tầng thường lắp bình dự trữ nước trên tầng thượng. Theo em, nên dùng loại máy cơ đơn giản nào để đưa được bình này từ dưới mặt đất lên tầng thượng? Tại sao dùng loại máy cơ đơn giản đó mà không dùng máy khác?

Bài làm:

- Theo em, nên dùng loại máy cơ đơn giản là: RÒNG RỌC để đưa được bình này từ dưới mặt đất lên tầng thượng.

Dùng RÒNG RỌC bởi vì khoảng cách giữa mặt đất và tầng thượng là quá cao và dùng mặt phẳng nghiêng cũng như đòn bẩy sẽ không phù hợp bởi sẽ rất tốn diện tích để bố trí. Trong khi dùng RÒNG RỌC kéo lên theo phương thẳng đứng, tiết kiệm diện tích bố trí và tránh ảnh hưởng đến quang cảnh, dân cư xung quanh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới