Ác-si-mét từng nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên. Câu nói của ông có lý không? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Ác-si-mét từng nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên. Câu nói của ông có lý không? Tại sao?

Bài làm:

- Không phù hợp với thực tế. Bởi vì để nâng Trái Đất lên cần 1 cái đòn bẩy đủ tốt à 1 điểm tựa tốt. Như ta đã biết điểm tựa sẽ chia đòn bẩy thành 2 phần: Phần ngắn và phần dài. Để nâng Trái Đất lên thì tỷ lệ độ dài giữa phần ngắn và phần dài phải phù hợp với trọng lượng/ lực tác động lên hai đầu đòn bẩy. Và liệu một mình Ác-si-mét hay bằng cách nào đó ông có thể tác dụng một lực đủ lớn để nâng Trái Đất lên không?

Do đó, câu nói của ông vượt quá phạm vi khả năng của người thường.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021