Hãy cho biết các loại đòn bẩy trên hình 32.9 khác nhau ở những điểm nào?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Phân loại đòn bẩy:

Trong thực tế, có ba loại đòn bẩy: Loại 1, 2 và 3 ứng với hình 32.9 a, b và c.

Hãy cho biết các loại đòn bẩy trên hình 32.9 khác nhau ở những điểm nào?

Bài làm:

Điểm khác nhau là 3 loại đòn bẩy với 3 cách bố trí "Điểm tựa, vật và lực tác động" khác nhau, cụ thể như sau:

- Loại 1: Điểm tựa ở giữa vật cần nâng và lực tác động

- Loại 2: Vật cần nâng ở giữa lực tác động và điểm tựa

- Loại 3: Lực tác động ở giữa vật nâng và điểm tựa

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới