Đánh dấu x vào ô tương ứng ở hình 32.5 a, b, c và d chỉ dụng cụ, vật có cấu tạo và chức năng của đòn bẩy và biết ký hiệu O, O2 và O1 vào vị trí tương ứng trên hình vẽ, xem hình 32.5 e để tham khảo.

  • 1 Đánh giá

3. Đánh dấu x vào ô tương ứng ở hình 32.5 a, b, c và d chỉ dụng cụ, vật có cấu tạo và chức năng của đòn bẩy và biết ký hiệu O, O2 và O1 vào vị trí tương ứng trên hình vẽ, xem hình 32.5 e để tham khảo.

Bài làm:

- Đánh X vào các ô: a) Kéo c) Nhổ đinh

- Viết ký hiệu:

a) - O tại trục ở giữa kéo

- O2 tại tay kéo

- O1 tại điểm giao giữa vật và lưỡi kéo

c) - O tại vị trí búa tiếp xúc với đất

- O2 tại vị trí tay cầm búa và giao điểm giữa đầu búa và cán

- O1 tại vị trí đinh và đầu móc của bứa tiếp xúc

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021