Vẽ và hoàn thành sơ đồ khái quát về quá trình hô hấp.

  • 1 Đánh giá

5. Điền vào các ô trống

Vẽ và hoàn thành sơ đồ khái quát về quá trình hô hấp.

Theo em, cần bổ sung thêm sản phẩm nào nữa của quá trình hô hấp vào sơ đồ?

Bài làm:

Khí oxi + chất hữu cơ --> nước + khí cacbonic

Theo em, ngoài 2 sản phẩm trên thì quá trình hô hấp còn có tạo năng lượng và sinh nhiệt.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021