Tuy cùng thuộc đòn bẩy loại 1, nhưng kéo cắt giấy và kìm cắt sắt được mô tả ở hình 32.6 a và b có hình dạng rất khác nhau. Tại sao?

  • 1 Đánh giá

5. Tuy cùng thuộc đòn bẩy loại 1, nhưng kéo cắt giấy và kìm cắt sắt được mô tả ở hình 32.6 a và b có hình dạng rất khác nhau. Tại sao?

Bài làm:

- Bởi vì giấy mỏng và mềm nên lúc cắt người dùng sẽ không phải mất nhiều lực và thiết kế của kéo cắt giấy nhỏ, đơn giản hơn. Còn đối với kéo cắt sắt, kéo dày và to hơn; đặc biệt là khoảng cắt giữa hai tay cầm lớn là bởi vì sắt thì cứng nên thiết kế kéo to dày và hai tay cầm cách xa nhau để tạo đòn bẩy cắt sắt đứt và tránh làm bị thương người sử dụng trong trường hợp tác dụng ngược nếu lực tác dụng ban đầu mạnh quá.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021