Tại sao cây càng cao to, cành lá sum xuê thì bộ rễ cây cũng càng to, càng đâm sâu và lan rộng?

  • 1 Đánh giá

4. Tại sao cây càng cao to, cành lá sum xuê thì bộ rễ cây cũng càng to, càng đâm sâu và lan rộng?

Bài làm:

- Vì cây càng to, cành là sum xuê đồng nghĩa với việc cần nhiều nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây sống khỏe; trong khi rễ cây là bộ phận đóng vai trò đâm sâu xuống đất, lan rộng để tìm và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây. Do đó, cây càng cao to và cành lá sum xuê thì càng cần một bộ rễ to và khỏe đâm sâu và lan rộng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021