Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn là trường trung học phổ thông (THPT) công lập nằm ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Là một trong những trường trung học phổ thông chuyên đầu tiên của cả nước và duy nhất của tỉnh Thanh Hoá. Được thành lập từ năm 1931, với bề dày gần 90 lịch sử đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú. Đề thi thử của THPT chuyên Lam Sơn được nhiều học sinh trên cả nước biết đến. Mời các bạn cùng tham khảo!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Một số câu trong đề thi thử

Câu 1: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là phản ứng ?

A.Xà phòng hóa B. Tráng gương C. Este hóa D. Hidro hóa

Câu 3: Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng Fe2O3 ban đầu là

A.2,3 gam B. 3,2 gam C. 4,48 gam D. 4,42 gam

Câu 6: Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể tích khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là

A.5,6 lít B. 11,2 lít C. 22,4 lít D. 8,4 lít

Câu 10: Tơ được sản xuất từ xenlulozo?

A.tơ tằm B. tơ capron C. tơ nilon-6,6 D. tơ visco

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc) (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.1,81 mol B. 1,95 mol C. 1,8 mol D. 1,91 mol

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem