Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1

A

11

A

21

C

31

B

2

D

12

A

22

B

32

D

3

B

13

B

23

C

33

D

4

D

14

C

24

B

34

B

5

A

15

C

25

D

35

B

6

B

16

C

26

A

36

A

7

C

17

A

27

A

37

D

8

D

18

D

28

C

38

D

9

A

19

B

29

B

39

B

10

D

20

C

30

C

40

A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021