Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – D

Câu 21 – C

Câu 2 – B

Câu 22 – B

Câu 3 – C

Câu 23 – A

Câu 4 – B

Câu 24 – D

Câu 5 – C

Câu 25 – A

Câu 6 – D

Câu 26 – B

Câu 7 – A

Câu 27 – C

Câu 8 – A

Câu 28 – B

Câu 9 – C

Câu 29 – D

Câu 10 – C

Câu 30 – C

Câu 11 – D

Câu 31 – D

Câu 12 – A

Câu 32 – A

Câu 13 – A

Câu 33 – C

Câu 14 – A

Câu 34 – B

Câu 15 – A

Câu 35 – D

Câu 16 – C

Câu 36 – D

Câu 17 – B

Câu 37 – B

Câu 18 – B

Câu 38 – C

Câu 19 – A

Câu 39 – C

Câu 20 – D

Câu 40 – A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021