Cách làm câu số 18, 19, 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 18, 19, 30

Câu 18: Chọn B.

- X tác dụng với KOH thì:

RCOOC6H4R’ + 2KOH → RCOOK + KOC6H4R’ + H2O

0,025 0,05 0,025

Bảo toàn khối lượng =>mmuối = mX + 56nKOH – 18nH2O = 6,4 (g)

Câu 19: Chọn A.

- Phản ứng:

C6H7O2(OH)3 + 3HONO2 → (H2SO4) C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

0,75 0,75

=>mC6H7O2(ONO2)3 = 0,75.297 = 222,75 (g)

Câu 30: Chọn C.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021