Lời giải câu số 4, 6, 31 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải chi tiết

Câu 4: Đáp án D

Ta có MZ = 32 =>Z là CH3OH. Vậy este X có công thức cấu tạo là: CH2=CH-COOCH3 có tên là metyl acrylat.

Câu 6: Đáp án B

Ta có VX = (nCO + nH2).22,4=[(36,1-28,1)/16)].22,4 = 11,2 (l)

Câu 31: Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021