Cách làm câu số 26, 36, 38 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 28

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 26, 36, 38

Câu 26: Chọn A.

Câu 36: Chọn B

NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → NaHCO3 + BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

=>nNaHSO4 = nBaSO4 = nCO2 = 0,01 mol

=>mdd giảm = 44nCO2 + 233nBaSO4 = 2.77 (g)

Câu 38: Chọn B.

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

0,1 0,15 0,1

Có nNaOH (dư ) = 0,05 =>m rắn = 82nCH3COONa + 40nNaOH = 10,2 (g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021