Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh, tiền thân là Khối Trung học Phổ Thông Chuyên Toán-Tin của trường Đại học Sư phạm Vinh, tên thường gọi: "chuyên bộ Vinh", là một trường chuyên công lập chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Vinh, Việt Nam, trực thuộc Trường Đại học Vinh.Trường được thành lập từ năm 1966, với bề dày lịch sử chuyên ĐH Vinh là một trong những trường đứng đầu về cả nước về chất lượng giáo dục. Vì vậy đề thi thử chuyên DDH Vinh rất nhiều câu hay và khó. Các bạn cùng tham khảo!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Một số câu trong đề thi thử

Câu 3: Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất trên là

A.8 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?

A.Kim loại cesi dùng để chế tạo tế bào quang điện.

B.Công thức hóa học của phèn chua là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thê lập phương tâm khối.

D.Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.

Câu 9: Số đồng phân cấu tạo tetrapeptit có cùng công thức phân tử C9H5NH2

A.2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 13: Kim loại nào sau đây không phản ứng với CuSO4

A.Ag B. Al C. Fe D. Zn

Câu 19: Cho m gam kim loại Ba vào nước dư, sau phản ứng thu được 4,48 lit H2 (đktc). Giá trị của m là

A.13,70 B. 27,04 C. 54,80 D. 20,55

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021