Lời giải câu số 13, 16, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 13

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 13, 16, 32

Câu 13: Đáp án B

Trong X có: nFe = 0,15 mol (chỉ có Fe phản ứng với HCl)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

=>nH2 = 0,15 mol => VH2 = 3,36 lít.

Câu 16. Đáp án B

Khi đốt cháy anken thì nCO2 = nH2O = a mol

m I tăng = mH2O ; mII tăng = mCO2

=>m II – m I = 44a – 18a = 39 g => a = 1,5 mol

nanken = 0,4 mol =>Số C trung bình = 3,75

=> 2 anken là C3H6 và C4H8 với số mol lần lượt là x và y

=> x + y = 0,4 ; nCO2 = 3x + 4y = 1,5

=>x = 0,1 ; y = 0,3

=> %VY = 75%.

Câu 32. Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021