Lời giải câu số 2, 5, 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 2, 5, 30

Câu 18: Đáp án D.

Ta có nAg = 2nC6H12O6 = 0,1.108 = 10,8 gam

Câu 23: Đáp án C

Phân tích: trước hết chúng ta phải biết được CT của triolein là (C17H33COO)3C3H5 .

Nó có đầy đủ tính chất của 1 este không no, đa chức.

A. Đúng vì este có phản ứng thủy phân.
B. Đúng vì este không no có phản ứng với H2, xúc tác Ni.
C. Sai vì este không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
D. Đúng vì este có tác dụng với NaOH

Câu 30: Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021