Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN lần 4 (có đáp án)

  • 1 Đánh giá

Trước đó KhoaHoc đã chia sẻ với các bạn dề thi thử của THPT chuyên KHTN. Hôm nay xin gửi tới các bạn đề thi thử lần 4 của trường. Bên dưới đề có cả đáp án và lời giải chi tiết. Có phản hồi các bạn hãy comment nhé!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN lần 4

(Có đáp án)

Một số câu trong đề

Câu 2: Có các nhận xét sau về kim loại và hợp chất của nó:

(1) Nhôm vừa tan trong dd HCl , vừa tan trong dd NaOH.
(2) Độ dẫn điện của Cu lớn hơn Al.
(3) CaSO4 là thạch cao sống.
(4) Na, Ba đều tác dụng với H2O.
Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 32: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dd NaOH, sinh ra 1,68 lít H2 ( đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 1,26.

C. 1,68.

D. 6,72.

Câu 38: Cho 33,1 g hh X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dd chứa 210,8 g KHSO4 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y chỉ chứa 233,3g muối sunfat trung hòa và 5,04 lít hh khí Z trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 23/9. Phần trăm khối lượng của Al trong hh X là a%. a gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 30.

B. 20.

C. 25.

D. 15.

Đề thi

----- HẾT -----

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem