Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐHSP

  • 1 Đánh giá

Trường Trung học Phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, tiền thân là Khối Trung học Phổ Thông Chuyên Toán-Tin của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tên thường gọi: Phổ thông Chuyên Sư phạm hay Chuyên Sư phạm, là một trường chuyên công lập chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội, Việt Nam, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được thành lập từ năm 1966 đào tạo các môn năng khiếu toán, lý, hóa, sinh, tin ,văn, anh. Với đội ngũ giáo viên hàng đầu từ trường DHSPHN và đề thi thử được đánh giá là bám sát đề thi THPTQG. Các bạn cùng tham khảo!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐHSP

Một số câu trong đề thi thử

Câu 5: Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít khí H2( ở đktc). Giá trị của m là

A.2,7 B. 10,8 C. 5,4 D. 8,1

Câu 11: Chất thuộc loại đissaccarit là

A.saccarozo. B.glucozo. C.xenlulozo. D. fructozo.

Câu 13: Cho dãy kim loại: Na, Cu, Al,Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là

A.Na B. Cr C. Cu D. Al

Câu 18: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng được 2,24 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A.3,4 gam B. 4,4 gam C. 5,6 gam D. 6,4 gam

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na,K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl, H2SO4 có tỉ lệ tương ứng là 4:1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

A.13,70 gam B. 12,78 gam C. 18,46 gam D.14,62 gam

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem