Cách làm câu số 9, 16, 19 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 29

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 9, 16, 19

Câu 9: Chọn B.

Bảo toàn e ta có : nO2 = 3(nFe + nCr)/4 = 0,075 mol

=>VO2 = 1,68 (l)

Câu 16: Chọn D.

Câu 19: Chọn B.

- Sục CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì : nCO2 = nCaCO3 = 0,5 mol

=>nC6H12O6 = nCO2/2H% = 0,3125 mol

=>mC6H12O6 = 56,25 (g)

- Để VNaOH đạt giá trị lớn nhất thì lượng kết tủa phải đạt cực đại sau đó tan lại một phần

=>nNaOH = 2nH2SO4 + 4nAlCl3 – nAl(OH)3) = 0,525 mol =>VNaOH = 1,05 (l)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021