Lời giải câu số 8, 16, 25 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2017 đề minh họa của Bộ GD

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải chi tiết

Câu 8: Đáp án A

Hàm lượng cacbon trong thép thấp hơn trong gang. Trong gang hàm lượng C là 2-5% và hàm lượng trong thép là 0,01-2%

Câu 16: Đáp án A

B.Sai, Xenlulozo, tinh bột, mantozo và saccarozo chỉ bị thủy phân trong môi trường axit.

C.Sai, Glucozo là mono saccarit nên không bị thủy phân.

D.Sai, Tinh bột không tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 25: Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021