Lời giải câu số 1, 23, 37 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 1, 23, 37

Câu 1: Đáp án D

Phân tích: Ta coi NaOH tác dụng riêng với HCl và axit glutamic

=>nNaOH = nH+ = 2nGlutamic – nHCl = 0,5 mol

Vậy số mol NaOH đã phản ứng là 0,5mol.

Câu 23: Đáp án D

Câu 37: Đáp án B

Phân tích : Ta có thể tóm tắt toàn bộ quá trình phản ứng như sau

nPVC = (3,125.106)/62,5 = 5.104

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021