Lời giải câu số 16, 32, 40 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 16, 32, 40

Câu 16: Đáp án C

Câu 32: Đáp án B

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp: Bải tập tính hiệu suất phản ứng (nguyên tắc: tính theo chất tham gia thiếu)

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

nC2H5OH = 0,5 mol < nCH3COOH = 0,4 mol và tỉ lệ mol các chất phản ứng là 1:1

⟹Tính hiệu suất theo chất có ít số mol hơn

=>neste = 0,4.60% = 0,24 mol

meste = 21,12 gam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021