Cách làm câu số 13, 16, 38 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 13, 16, 38

Câu 13: Chọn A.

- Gộp các quá trình lại khi đó hỗn hợp ban đầu sẽ là glyxin: 0,08 mol; HCl: 0,02 mol; H2SO4: 0,03 mol tác dụng dụng với dung dịch NaOH: 0,17 mol.

mà nNaOH pư =nH2O = nGly + 2nH2SO4 + nHCl

Bảo toàn khối lượng =>mcr = mGly +36,5nHCl + 98nH2SO4 + mNaOH – 18nH2O = 13,59 (g)

Câu 16: Chọn C.

- Nhận thấy rằng nBaSO3 < nBa2+ cho dung dịch tác dụng với NaOH xuất hiện thêm kết tủa.

nên nOH-/2 <nSO2 <nOH- Þ nSO2 == nOH- - nSO32- = 0,3 mol

=>nFeS2 = nSO2/2 = 0,15 mol => mFeS2 = 18 (g)

Câu 38: Chọn C

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021