Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN lần 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1

B

11

A

21

C

31

C

2

C

12

C

22

B

32

B

3

D

13

D

23

C

33

B

4

A

14

A

24

D

34

A

5

D

15

C

25

B

35

D

6

D

16

B

26

A

36

D

7

D

17

A

27

B

37

A

8

A

18

A

28

C

38

D

9

A

19

B

29

A

39

B

10

C

20

B

30

A

40

A

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021