Lời giải câu số 27, 28, 37 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 27, 28, 37 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Câu 27:

Các este là C2H4O2 ; C4H6O4 VÀ C6H8O6 nhận thất C=O nên nC = nO = 0,18 mol ; nH = 0,28 mol.

=>m= mO+C + mH = 5,32 gam

=>Đáp án C

Câu 28:

X + HCl → muối

Bảo toàn khối lượng ta có mHCl = 3,65 gam => nHCl = 0,1 mol.

=>MX =59 => X có công thức thỏa mãn yêu cầu đề bài là (CH3)3N

=>Đáp án A

Câu 37:

=>Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021