Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 15

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – C

Câu 21 – B

Câu 2 – C

Câu 22 – C

Câu 3 – B

Câu 23 – D

Câu 4 – B

Câu 24 – A

Câu 5 – A

Câu 25 – C

Câu 6 – C

Câu 26 – B

Câu 7 – A

Câu 27 – B

Câu 8 – D

Câu 28 – C

Câu 9 – B

Câu 29 – A

Câu 10 – D

Câu 30 – A

Câu 11 – D

Câu 31 – B

Câu 12 – D

Câu 32 – B

Câu 13 – A

Câu 33 – B

Câu 14 – A

Câu 34 – D

Câu 15 – C

Câu 35 – C

Câu 16 – C

Câu 36 – D

Câu 17 – C

Câu 37 – A

Câu 18 – D

Câu 38 – D

Câu 19 – D

Câu 39 – A

Câu 20 – A

Câu 40 – B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021