Cách làm câu số 24, 32, 33 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 29

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 24, 32, 33

Câu 24: Chọn D.

A. Sai, Các hợp chất peptit kém bền cả trong môi trường bazơ lẫn trong môi trường axit.

B. Sai, Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

C. Sai, Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở không tác dụng với Cu(OH)2.

D. Đúng, Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

Câu 32: Chọn D.

Câu 33: Chọn A.

- Các quá trình điện phân diễn ra như sau :

Tại catot

Tại anot

Cu2+ + 2e → Cu

a mol 2a mol → a mol

2Cl- → Cl2 + 2e

0,2 mol 0,1 mol 0,2 mol

H2O → 4H+ + O2 + 4e

4b mol ← b mol → 4b mol

- Xét khối lượng giảm sau điện phân ta có:

Bảo toàn e ta có : 2nCl2 + 4nO2 = 2nCu2+

Mà 64nCu + 32nO2 = mdd giảm – 71 nCl2

Ta có hệ: 2a – 4b = 0,2 và 64a + 32b = 8 =>a = 0,2 và b= 0,01

Khối lượng Cu : mCu = 7,68 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021