Cách làm câu số 4, 34, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 29

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 4, 34, 39

Câu 4: Chọn C.

Câu 34: Chọn A.

nCO2 = 2nGlucozo = 2.(360/180).0,8 = 3,2

bảo toàn C : nCaCO3 = nCO2 = 3,2 =>mCaCO3 = 320(g)

Câu 39: Chọn C.

- Nhận thấy: nHCOOC6H5 = 0,025 mol < nNaOH = 0,06 mol

=>nH2O = 0,025 mol

Bảo toàn khối lượng =>m = mHCOOC6H5 + 40nNaOH – 18nH2O = 5(g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021