Cách làm câu số 32, 33, 34 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 32, 33, 34

Câu 32: Chọn A.

- Ta có ne(max) = 2nCu + nFe(NO3)2 = 1,2 mol

- Quá trình khử NO3- xảy ra như sau : NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

- Dựa vào phương trình ta suy ra: VNO = 22,4. nNO = 22,4.ne(max)/3= 8,96 (l)

Câu 33: Chọn C.

(1) Đúng, Trong nhóm IA thì các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm đần từ trên xuống vì vậy xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong nhóm IA.

(2) Sai, Độ dẫn điện giảm dần theo dãy sau : Ag > Cu > Au > Al > Fe

(3) Đúng, Hầu hết các kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.

(4) Đúng, Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại nên được dùng để mạ lên các thiết bị bằng kim loại.

(5) Đúng, Wonfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất (34100C) vì vậy Wonfam (W) được dùng để

làm dây tóc bóng đèn.

Vậy có 4 phát biểu đúng là (1), (3), (4) và (5).

Câu 34: Chọn B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021