Cách làm câu số 9, 15, 18 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 23

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 9, 15, 18

Câu 9: Chọn B.

A. Đúng, Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân,nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần

B. Sai, Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ cao, Be không tác dụng với nước ở mọi điều kiện nhiệt độ

C. Đúng, Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh

D. Đúng, Thực tế, các son nồi làm bằng nhôm có 1 lớp oxit Al2O3 bền ngăn cản không cho Al tiếp xúc với H2O. Điều này cũng xảy ra tương tự với Cr và Zn.

Câu 15: Chọn A

- Cho từ từ a mol HCl vào b mol Na2CO3 thì :

nCO2(1) = nHCl – nNa2CO3 =>nCO2 = b – a

- Cho từ từ b mol Na2CO3 vào a mol HCl thì : nCO2 (2) = nHCl/2 = 0,5b

- Theo đề bài ta có : nCO2(1)/nCO2(2) = V/2V = ½ =>(b – a)/0,5b = ½ =>a = 0,75b

Câu 18: Chọn A.

- Giả sử triglyxerit X được tạo ra từ 1 gốc axit stearic và 2 gốc axit oleic. Trong phân tử của X lúc này chứa 2 liên kết C=C.

- Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2 thì: nX = nBr2/2 = 0,06 mol

- Khi cho X + NaOH => nC17H33COONa = 2nX = 0,12mol và nC17H35COONa = nX = 0,06 mol

=> mmuối = 54,84 gam (thỏa yêu câu bài toán)

- Nếu như trường hợp trên không thỏa thi ta suy ra trường hợp còn lại là X được tạo ra từ 2 gốc axit stearic và 1 gốc axit oleic. Khi đó MX = 888

Vậy MX = 886

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021