Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Như đã giới thiệu ở đề thi thử của THPT chuyên ĐH Vinh trước, đề thi thử của trường THPT chuyên ĐH Vinh được đánh giá là đề hay có nhiều câu hỏi khó. Mới đây trường đã tổ chức lần thi thử lần 3. Với đề mới nhất này, tech12 còn đưa tới các bạn đáp án và lời giải chi tiết, mong các bạn tham khảo!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Câu 5: Hình vẽ mô tả thí nghiệm chất rắn X tác dụng với dung dịch Y tạo ra khí Z, úp phễu lên ống nghiệm và đốt cháy khí Z thoát ra, thấy ngọn lửa có màu xanh lam. Phương trình hóa học tạo ra khí Z là

A. Zn +2HCl → ZnCl2 + H2
B. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2
C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
D. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + NO↑

Câu 15: Cho 4 cặp kim loiaj nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe và Pb; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Sn; (4)Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit HCl, số cặp kim loại trong đó Fe bị ăn mòn trước là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm 2 peptit mạch hở X1, X2 có tỉ lệ mol 2:3, và tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X1, X2 là 7. Lấy m gam X đem thủy phân hoàn toàn, làm khô thu được hỗn hợp Y gồm 2 amino axit llaf glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 1/10 hỗn hợp Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M , sau khi các phản ứng kết thúc thấy tách ra 60,085 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 40,14 gam so với ban đầu. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 82,00.
B. 50,55.
C. 89,45.
D. 80,56.

----- HẾT -----

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021